Tłumacze języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacze języka migowego

Tłumacze języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 1 kwietnia 2012 r. Policja udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszą instytucją osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Komendy.

Jednostki policji zapewniają także dostęp do tłumacza języka migowego na miejscu, w urzędzie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych)

 

Nr telefonu komórkowego - "SMS" dla osób głuchoniemych"

723-695-382 koniecznie podaj informacje:

  • swoje dane personalne
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, który przekaże zgłoszenie odpowiedniej jednostce w terenie. 

Metryczka

Data publikacji 29.03.2013
Data modyfikacji 17.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Potrykus
Osoba udostępniająca informację:
Anetta Potrykus Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Anetta Potrykus
do góry