Ochrona danych osobowych - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

 

Kontakt:

ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 672 97 03 lub (58) 672 97 06 w dni robocze: w godzinach 8.00 – 15.00                         

faks numer  (58) 672 97 48.

 

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.wejherowo@gd.policja.gov.pl .

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy   o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

-        będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

-        nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.06.2018
Data modyfikacji 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Górecki
Osoba udostępniająca informację:
Anetta Potrykus Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba modyfikująca informację:
Anetta Potrykus

Nawigacja

do góry